Besoek die gespreksforum
 

Nederlandse Taalunie


Die Nederlandse Taalunie (NTU) het tot stand gekom uit 'n ooreenkoms tussen België en Nederland wat geteken is op 9 September 1980. Op 12 Januarie 2005 het ook Suriname amptelik lid geword van die NTU (assosiasie-lid). Omdat Afrikaans deel vorm van die Nederlandse Taalfamilie, gaan daar in die laaste tyd al meer stemme op vir insluiting van Afrikaans by die NTU. 'n Nederlandse adjunk-minister, Frans Timmermans was in Februarie 2008 op besoek aan Suid-Afrika en hy het gesprekke gevoer met Pallo Jordan, die Suid-Afrikaanse minister van kuns en kultuur asook met Aziz Pahad, adjunkminister van buitelandse sake. Timmermans het tydens sy besoek gesê dat dit tyd geword het dat Afrikaans uit sy 'verdomphoekje' gehaal moet word en dat die posisie van die taal versterk moet word.

Die Vlaamse minister van Kultuur, Bert Anciaux, is tans voorsitter van die Komitee van Ministers van die NTU. Volgens hom het die tyd aangebreek om Afrikaans te steun. Afrikaans en Nederlands is immers familie van mekaar en familie moet vir mekaar sorg. Die NTU het tot stand gekom in navolging van ander Europese taalinstellinge soos:

Alliance Française:

Real Academia Española:

Instituto Internacional da Língua Portuguesa:

Goethe Institut:

Die Nederlandse Taalunie, bestaan uit 4 organe, naamlik:
1) Die Komitee van Ministers. Die komitee bestaan uit die ministers van onderwys en kultuur van die deelnemende lande.
2) Die Raad van Nederlandse Taal en Letteren. Hierdie Raad bestaan uit kundige adviseurs wat ondersoek doen en advies uitbring aan die Komitee van Ministers.
3) Die Interparlementêre kommissie. Hierdie kommissie kontroleer die beleid van die NTU en bestaan uit parlementslede.
4) Die Algemene Sekretariaat. Die Algemene Sekretariaat is verantwoordelik vir die uitvoering van die beleid van die NTU.

Suriname is nie in bogenoemde 4 organe verteenwoordig nie, omdat Suriname 'n assosiasie-lid is.

Die NTU hou hom besig met die spelling van Nederlands; met die daarstelling van dure naslaanwerke; hulpmiddele in die onderwys; vertaalwerk; taalbeleid , ens. Die NTU ken ook belangrike pryse toe op die gebied van die taal en letterkunde.

Omdat Afrikaans lid is van die Nederlandse taalfamilie het Afrikaans reg om by die Nederlandse Taalunie aan te sluit. Dit sal nie alleen die prestige van Afrikaans verhoog nie, maar Afrikaans sal ook steun ontvang van die NTU. As Afrikaans 'n volwaardige lid van die NTU word, sal Afrikaners ook saam met Nederlanders en Vlaminge besluite kan neem wat die taalbeleid raak in die deelnemende lande.

Dis is egter te betwyfel of Afrikaans 'n volwaardige lid sal word van die NTU. Die regering sal moet onderhandel oor toetreding tot die NTU. Dit sal die regering ook geld kos. 'n Aansluiting by die NTU sal die posisie van Afrikaans versterk. Dit druis in teen die wens van die huidige Suid-Afrikaanse regering.

Om die onwillige Suid-Afrikaanse regering te omseil, sou die Afrikaanssprekendes moontlik kan aansluit by die NTU via 'n assosiasieverdrag. Dit is vergelykbaar met die lidmaatskap van Suriname. Die Afrikaners sou dan 'n orgaan moet oprig wat die Afrikaanssprekende gemeenskap verteenwoordig. Moontlik sou die FAK hierdie rol kan vervul.

 

Knelvrae - Herkoms van Afrikaans - Redes vir invoering van Afrikaans - Gevolge van die afskrywing van Nederlands - Taalbedreiging - Gebiedsbeginsel - Taalredding - Taalafstand    
Diglossie - Standaardtaal Dialekverhouding - Engelse Taalinvloed
 - Nederlandse Taalmonument - Nederlandse Taalunie