Afrikaans hoort by Nederlands
Petrus van Eeden

 Boekewreld het in 1998 hierdie boek aangewys as van die beste leesstof in Afrikaans.

Besoek die gespreksforum

Hierdie webwerf behandel aspekte wat gepubliseer is in die boek: Afrikaans hoort by Nederlands.
 

 

Die tradisionele opvattinge oor die herkoms van die Afrikaanse kultuurtaal word hier weerl. Afrikaans is onder andere nie 'n vermenging van n aantal tale nie, maar gewoon vereenvoudigde Nederlands. Daarbenewens het die Afrikaanse kultuurtaal nie tot stand gekom vanwe die ontstane kloof tussen die Afrikaanse omgangstaal en die Nederlandse kultuurtaal nie, maar om nie-talige redes. Afrikaans staan immers nader aan Standaardnederlands as sommige Vlaamse- en Nederlandse dialekte. Bekyk dit hier!

Tot en met 1925 was die omgangstaal van die Afrikaner Afrikaans en sy kultuurtaal Nederlands. Sodanige harmonieuse taalverhouding (tussen dialek en kultuurtaal) bestaan immers vandag nog in lande soos Belgi, Luxemburg, Oostenryk, Switserland, ens. Trouens sodanige taalverhouding bestaan in haas alle taalgebiede. Waarom wou die Afrikaner hierdie eeue oue harmonieuse taalverhouding beindig? Kyk hier en hier!

Minder as 'n eeu gelede was Nederlands nog ns taal. Engels was toe vir ons 'n vreemde taal. Vandag is Nederlands vir ons 'n vreemde taal en Engels vir alle praktiese doeleindes ns taal. Ons taal- en kulturele voeding het vroer uit die Dietse lande gekom, maar vandag is hierdie lande vir ons byna vreemd. Ons taal- en kulturele voeding kom vandag uit die Engelse wreld. 'n Kultuurverskuiwing gaan n taalverskuiwing vooraf, of loop daarmee gepaard. As die kultuur van die teikengroep oorgeneem is, is die oorname van die teikentaal haas onkeerbaar. Klik hier en lees verder.

Baie tale in die wreld het uitgesterf. Baie gaan nog uitsterf. Hoe kan dit gekeer word? n Taal se toekoms is verseker by die toepassing van die gebiedsbeginsel ten opsigte van meertaligheid. Klik hier en lees verder.

Twee taalbewegings het klinkende suksesse behaal, naamlik die Vlaamse- en Quebecse bewegings. Hierdie taalbewegings kan as voorbeelde dien vir Afrikaans. Klik hier en lees verder.

 

Knelvrae - Herkoms van Afrikaans - Redes vir invoering van Afrikaans - Gevolge van die afskrywing van Nederlands - Taalbedreiging - Gebiedsbeginsel - Taalredding - Taalafstand    
Diglossie - Standaardtaal Dialekverhouding - Engelse Taalinvloed
 - Nederlandse Taalmonument - Nederlandse Taalunie